Erre que Erre, és un col·lectiu de creadors i intèrprets que desenvolupen el seu treball a partir de la creació i experimentació de noves formes i concepcions de la dansa i el moviment, i serveix com a plataforma a diferents col·laboracions interdisciplinàries que donen com a resultat nous formats escènics/expositius i propostes artístiques. El col·lectiu Erre que Erre sempre ha entès el treball en equip com a centre de la seva pròpia identitat.

Erre que Erre rep el suport de Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya), INAEM (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes) i ICUB (Ajuntament de Barcelona)